Obrazovanje

Vrijeme je vrlo napredovalo. Da bi bio uspješan, potrebno je se kontinuirano obrazovati. Nastavljati obrazovanje kroz obuku, seminare i self-studij je danas normalan dio života.

Osnovne vrste obuke u Finclubu:

Kursevi vezani za proizvode - Osnovni podaci o proizvodu mogu se dobiti od sponzora, putem kataloga, e-učenjem, onda detaljnije putem predavanja distributivnog centra, regionalnih seminara, nacionalnih ili međunarodnih Finkonferencija.

Kursevi o poslovanju – to ovisi o postignutom stupnju u karijeri savjetnika ili člana. Temeljne informacije pruža sponzor, Top sponzor, detaljnije e-učenje, poslovni seminari ili poslovne konferencije.

Obrazovanje na internetu - e-učenje omogućuje proširiti svoja znanja u miru kod kuće. Za one, koji su uspješno završili obuku Finclub organizira kurseve o proizvodima i poslovanju sa besplatnim ulazom. Više informacija dostupno na obrazovanje@finclub.hr

Redovita obuka

  • Početna obuka - redovita obuka u distribucijskim centrima za savjetnike početnike i članove (1x mjesečno)
  • Poslovna savjetovanja - redoviti susreti u distribucijskim centrima, tiču se poslovanja sa Finclubom (1x mjesečno)
  • Regionalni seminari – tematski usmjereni na proizvode i prodaju, organiziraju ih distribucijski centri i Top sponzori (2x godišnje)
  • Seminari o proizvodima ili poslovni vežu se na e-učenje (održavaju se 1 - 2x godišnje)
  • Međunarodne FINKONFERENCIJE - prestižne korporativne akcije s međunarodnim učešćem (1x godišnje - u proljeće)
  • Međunarodne KONFERENCIJE trgovaca i liječnika - najznačajnije poslovne akcije sa međunarodnim sudjelovanjem (1x godišnje – u jesen)

Zašto kupovati kod nas?

Prirodni
proizvodi

Vrhunska kvaliteta
proizvoda

Biljke iz ekoloških
područja

Više od 30 godina
na tržištu

Garancija Liječničke udruge